Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Cafe Go'beten er til sal !

Cafe Go'beten er til sal !

Av Harald Røyrvik

Cafe Go'beten som i dag blir dreven av Merethe Søgnen Lyslo er no til sal. Det er familiære, ikkje økonomiske grunnar til at ho ynskjer å slutte.

Kafeen ligg i Vagstadbygget sentralt i Innvik, sjå plassering på (1881-) kart.

Kafeen har sitteplassar til 40-50 personar og har i tillegg til daglig drift vore i bruk til mindre arrangement.
Det er 2 årsverk i kafeen i dag og fasilitetane er gode. Kafeen har driftsavtale med bank og post i butikk.

Bedrifta er organisert som eit AS, og det er ynskjeleg å selje alle aksjane i selskapet.

Kan du / de ha interesse av å kjøpe / drive kafeen vidare, vær venleg å ta kontakt med:
Merethe Søgnen Lyslo - 901 34 827

Sjå også heimesida til Cafe Go'beten her på Vikanenett.(Sist oppdatert 20.september 2011, 12:14)

Gå til nyhendearkiv