Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Innvikja nr.46

Av Terje Raftevold

Innvikja nr.46 kom ut mandag i haustferien (10/10), og er no tilgjengelig elektronisk her.

For dei av dykk som ikkje har fått Innvikja i postkassa, her er Innvikja nr.46 i Word-format.


På grunn av litt kort frist for innsending av stoff, beslutta vi å vente med å gje ut denne avisa
til måndag 10. oktober.

Neste avis kjem ut fredag 18. november.

Innvikja er ei informasjonsavis som Innvik Bygdeutvikling gjev deg gratis i postkassa.
Om du framleis vil at vi skal halde fram med dette, BRUK OSS !(Sist oppdatert 19.oktober 2011, 09:47)

Gå til nyhendearkiv