Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Stor TAKK

Av Ragnhild Johanne Vambeset

- til alle som gav gevinstar og alle som kjøpte lodd på soknerådsbasaren søndag.

Det mangla berre noko kroner på at overskotet vart 20 000 kr! Eit resultat vi er godt nøgde med.
Takk og til Steinar som ropte opp tala og Inger som las så fint for oss.

Innvik Sokneråd


(Sist oppdatert 07.november 2011, 21:42)

Gå til nyhendearkiv