Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Idrettsklubben

IDRETTSKULBBEN

Av Marte Barnung

Vikane I.L. har starta eit tilbod til aldergruppa 7 kl- 2 vgs. Formålet med klubben er at ungdommane i Vikane skal ha eit rusfritt tilbod på fredagskveldane.

Starta opp 6. januar og er annakvar fredag tom 30.mars 2012.

Denne fredagskveldan kan ungdommane vere aktive i hallen, spele spel og være sosiale. Vi sel vafflar og saft for 5 kr. Antrekket er treningskle (vis ikkje blir det 5 kr i bot) og opningstidenen er 20.00- 23.00. Meininga er at ungdommane skal organisere seg sjølve, men at vaksne er der oppe for å hjelpe. 2 vaksne står på ei vaktliste og skal ha med seg 1liter vaffel røre kvar. Dersom det ikkje passar er ein sjølv ansvarlege for å finne nokon andre i staden.

Dato:
6. januar
20. januar
3. februar
17. febuar
2. august
16. august
30. mars

REGLAR:
Røyk- og alkoholdfritt område
Dei som har vakte har hovudansvaret for ryddinga

Mvh styret i Idrettsklubben
Marte, Renate, Heidi, Kristen, Pjotr, Ola Steinar, Aud og Marianne


(Sist oppdatert 18.januar 2012, 09:48)

Gå til nyhendearkiv