Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Leiar i eldrerådet

Ny leiar i råd for eldre og personar med nedsett funksjonsevne

Av Harald Røyrvik

Stryn formannskap valde Harald Ekroll til leiar i rådet for eldre og personar med nedsett funksjonsevne.

Saka vart handsama i formannskapet 8. februar og du kan lese meir om saka på www.stryn.kommune.no.


(Sist oppdatert 13.februar 2012, 21:27)

Gå til nyhendearkiv