Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Oppdeling av linjenettet

Av Fjordingen

No blir det sett i gang arbeid med ei oppdeling av linjenettet i Innvik slik at dersom det skjer noko i Vikane området treng ein ikkje koble ut også Nordsida.

- Vi reknar med at når den nye linja på omlag 300 meter i Innvik er på plass, og i får orden på den omtala brytaren skal mangen problem vere borte, seier Træen.

Så langt er det vel 2.500 av dei knapt 4.000 abonnentane i Stryn Energi som har krevd vederlag og fristen er ikkje ute. Dei reknar 1. mars som ei rimeleg grense.

Ser ein på gruppa som har krav på 2.700 kroner fell 2.350 på SFE, resten på Stryn Energi.

Les litt meir om Stryn energi som Sikrar betre straumforsyning til Oldedalenwww.fjordingen.no eller heile saka i Fjordingen fredag 17. februar 2012, side 5.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.Les også tidlegare nyheitskriv Takk Stryn Energi , som har henvisning til korleis du kan få kompensert dine 2.700kr (eller meir).


(Sist oppdatert 19.februar 2012, 23:56)

Gå til nyhendearkiv