Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Jordbruksareal blir bustadtomt

Jordbruksareal blir bustadtomt

Av Fjordingen

Odd Skåden er innvilga løyve til omdisponering og frådeling av ca 1 dekar fulldyrka jord frå eigedomen sin i Innvik. Arealet skal nyttast til oppføring av bustadhus.

- Tomta må plasserast slik at mest mogleg av restarealet kan ivaretakast til vidare jordbruksdrift, heiter det i samrøystes formannskapsvedtak.

Dette sto i Fjordingen fredag 25. mai 2012.
Følg med i Fjordingen du også ved å tinge abonnement på www.fjordingen.no.Du kan lese meir om denne saka ved å gå til saksutgreiinga Gnr 127/18 Odd Skåden - frådelingwww.stryn.kommune.no.


(Sist oppdatert 25.mai 2012, 22:23)

Gå til nyhendearkiv