Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Ledige stillingar som helsefagarbeidar

Ledige stillingar som helsefagarbeidar ved Vikane omsorgssenter

Av Stryn kommune

Ved Vikane omsorgssenter er det ledig 65% og 60% faste stillingar som helsefagarbeidar frå 01.07.2012.

Hovedarbeidsoppgåver for stillinga:
Turnusteneste i institusjon

Kvalifikasjonar for stillinga:
Offentleg godkjent helsefagarbeidar

For stillinga gjeld:
- Tilsetjing skjer etter gjeldande lover, tariffavtale og reglement
- Løn etter avtale. Den som vert tilsett må legge fram helseattest av ny dato
- Kommunen er hjelpsam med husvære og dekkjer flytteutgifter etter nærare avtale

For nærare opplysningar ta kontakt med:
Områdeleiar Oddhild Hilde tlf. 57 87 35 52.

Heile saka finn du på www.stryn.kommune.no, der du også kan søke elektronisk på stillinga.

Søknadsfrist: 20.06.2012


(Sist oppdatert 03.juni 2012, 13:08)

Gå til nyhendearkiv