Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Hentar ryddehjelp frå Tyskland

Skogbruket kjempar med tida etter Dagmar

Av Fjordingen

I Innvik er tysk arbeidshjelp henta inn til hogstarbeid.

Timeglaset er i ferd med å renne ut om ein skal berge kvaliteten på vindfelt skog etter at Dagmar herja fylket i jula. Frivik taubanedrift i Sogn har leigt inn hjelp frå Tyskland.

Ved spakane ved maskina som er på plass i Innvik, sit 24 år gamle Adel Høllwart. Ho kallar seg bratthengspesialist, og har alt vore fem år i bransjen.

Sjå Torbjørn Frivik diskuterer skogsdrift med Adel Høllwart på www.fjordingen.no
eller les heile saka i Fjordingen onsdag 19. september 2012, side 12 og 13.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.(Sist oppdatert 19.september 2012, 16:21)

Gå til nyhendearkiv