Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Soknerådsbasaren

Takk frå Innvik sokneråd!

Av Ragnhild Johanne Vambeset

Innvik sokneråd vil takke alle som kom på basar, gav gevinstar og ikkje minst, kjøpte lodd!


Det vart selt lodd for 20 129 kr. Eit flott resultat.

Ei særskild takk til konfirmantane som hjelpte til med åresal og servering, Steinar Sandal som las opp alle tala og Dag Vanberg som tolka «Den nye kapelanen» på ein framifrå måte.


(Sist oppdatert 05.november 2012, 21:52)

Gå til nyhendearkiv