Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Spreidde førjulsglede

Førjulsglede på Vikane omsorgssenter

Av Fjordingen

På Lucia-dagen fekk Vikane omsorgssenter besøk av kvitpynta born frå Innvik barnehage.

Med song, lystenning og utdeling av sjølvbaka lussekatter spreidde dei førjulsglede.

Les heile saka i Fjordingen fredag 14. desember 2012, side 10 og 11.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.(Sist oppdatert 14.desember 2012, 15:49)

Gå til nyhendearkiv