Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Slepp buplikt

Fritak frå buplikt i Innvik

Av Fjordingen

Marit Skilbrei Hilde får halde fram med å eige garden i Innvik utan å busetje seg på eigendomen.

Det vedtok eit samrøystes formannskap.

Les heile saka i Fjordingen fredag 21. desember 2012, side 6,
eller gå direkte til sakspapira til kommune på www.stryn.kommune.no.(Sist oppdatert 22.desember 2012, 23:18)

Gå til nyhendearkiv