Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Planlegg gang- og sykkelveg i Hildastranda

Planlegg 850 meter gang- og sykkelveg i Hildastranda

Av Fjordingen

Stryn kommune har varsla oppstart på arbeidet med å detaljregulere 850 meter gang- og sykkelveg langs fv 60 Hildastranda - Innvik sentrum.

Prosjektet ligg inne i fylkeskommunen sitt handlingsprogram 2010 - 2013, og står oppført med kostnad på 11 millionar korner i perioden 2014-2019.

Les saka på www.fjordingen.no.


Les også Melding om oppstart av reguleringsarbeid
- detaljregulering gang-/sykkelveg langs fv. 60 Hildastranda - Innvik sentrum, her på Vikanenett.


- Gang- og sykkelveg veldig viktig

Av Fjordingen

Stryn kommune har starta arbeidet med å regulere 850 meter gang- og sykkelveg langs fv 60 i Hildastranda. Ørjan Skåden, kommunestyrerepresentant og medlem av Innvik bygdeutvikling, poengterer behovet for sikring av mjuke trafikantar.

Les heile saka i Fjordingen onsdag 23. januar 2013, side 2.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.(Sist oppdatert 24.januar 2013, 19:10)

Gå til nyhendearkiv