Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Vil skilte eigedomar

Vil skilte eigedomar i Innvik

Av Fjordingen

Styret i Innvik Bygdeutvikling arbeider for å få skilta eigedomar langs ni vegar i bygda.

I over eit år har det vorte jobba med å føreslå vegnamn i Innvik. Målsetjinga er å skilte alle vegar direkte frå fylkesveg 60, gjennomføre logisk inndeling og minimere kommunen sine kostnader med skilting.

Etter å ha starta med 35 mulege "gater", er talet redusert til ni vegar/områder: Frøholm, Hildastranda, Kyrkjevegen, Hildavegen, Dragesetvegen, Morskogen, Øyra, Liavegen og Heggdalsstranda.

Les meir om saka i Fjordingen fredag 8. mars 2013, side 6.

Les heile innspelet til kommunen på www.stryn.kommune.no.


(Sist oppdatert 09.mars 2013, 13:17)

Gå til nyhendearkiv