Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Støttar kampanje for sunn mat i skulen

Av Fjordingen

Norges Kvinne- og Familieforbund gjennomfører ein landsomfattande kampanje for å gje norske elevar tilbod om skulelunsj.

Ordførar Sven Flo signerte oppropet på vilkår av at staten tek rekninga.

Alle veit at utan mat og drikke duger helten ikkje. Vår oppmoding er at regjeringa set i gang eit prøveprosjekt. Det fortener barn og unge, understrekar Inger Hoff, kontaktperson for lokallaget i Innvik.

Les meir om saka på www.fjordingen.no eller heile saka i Fjordingen onsdag 24.april 2013, side 4.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.Du kan også skrive deg på oppropet - det ligg liste på Café Go'beten.(Sist oppdatert 30.april 2013, 00:33)

Gå til nyhendearkiv