Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Asfaltering i Innvik

Av Fjordingen

I løpet av mai skal den kommunale vegen frå Innvik kyrkje og opp til innkøyrsla til Hilde fellesfjøs asfalterast.

- Det vil bli lagt utspleising på ca. 1,5 meter til kvar privat innkøyrsel. Folk som ønskjer å legge asfalt på privat veg samstundes, må ta kontakt med Veidekke Industri AS for tilbod, skriv Stryn kommune i brev til oppsitjarane.

Dette sto i Fjordingen mandag 13. mai 2013, side 7


(Sist oppdatert 14.mai 2013, 10:18)

Gå til nyhendearkiv