Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

42 centimeter høgdeforskjell

Statens Vegvesen på synfaring i Innvik

Av Fjordingen

Utanfor huset til Jan Nesdal i Innvik er det målt ein høgdeforskjell på 42 cm frå midtstripa til den kvite kantlinja.

Under synfaring til Statens Vegvesen angåande gang- og sykkelsti i Innvik, peika grunneigar Jan Nesdal på at utanfor huset hans er det 42 cm høgdeforskjell frå gul midtstripe til kvitstipla vegkant.

Statens Vegvesen hadde kalla inn til grunneigarmøte og synfaring til det som skal bli den nye gang- og sykkelvegen i Innvik.

Les heile saka i Fjordingen onsdag 15. mai 2013, side 8.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.Les også tidlegare nyheitskriv Oppstart av reguleringsarbeid, her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 15.mai 2013, 13:38)

Gå til nyhendearkiv