Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Planlegg asylmottak i Loen og Innvik

Planlegg asylmottak i Innvik og Loen

Av Fjordingen

Norsk Folkehjelp planlegg å etablere eit desentralisert asylmottak fordelt på tre adresser:
Den tidlegare jordbruksskulen på Langvin i Innvik, Urdahuset i Innvik sentrum og Loen Hotel i Loen.

Stryn kommune vart i april orientert pr. brev om at Norsk Folkehjelp vurderte å søkje UDI (Utlendingsdirektoratet) om etablering av eit statleg asylmottak i Stryn kommune. Planane var et desentralisert mottak med fleire adresser.

Norsk Folkehjelp har opplyst at det vil ligge føre eit tilbod til UDI på eit asylmottak med til saman 150 plassar.
Desse skal i utgangspunktet lokaliserast slik:
Loen Hotel: Ca 60 bebuarar
Langvin, Innvik: Ca 75 bebuarar
Urdahuset, Innvik: Ca 20 bebuarar

Les saka i Fjordingen mandag 27. mai 2013, side 2 eller gå til saksomfanget på www.stryn.kommune.no.


Ope informasjonsmøte - Vikane skule måndag, 3. juni 2013 kl 18.00(Sist oppdatert 28.mai 2013, 00:00)

Gå til nyhendearkiv