Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Dette er forhasta og udemokratisk

Ordførar om asylmottak: Dette er forhasta og udemokratisk

Av NRK Sogn og Fjordane

Norsk Folkehjelp sin søknad om å opprette asylmottak i Stryn kommune vekkjer sterke reaksjonar.

Det er søkt om eit mottak for 150 bebuarar, med opsjon på ytterlegare 60 plassar. Ved Loen Hotel kan det komme om lag 60 asylsøkjarar og i Innvik 95 personar.

Ordførar Sven Flo meiner prosessen har fått for fort og er udemokratisk. Han meiner at verken innbyggjarar eller politikarar har ein reell moglegheit til å innverke på avgjerda.

– Det er eit ganske stort engasjement knytt til dette. Det er tufta på den prosessen som er køyrt så langt. Eg meiner saka er forhasta i forhold til tidsaspektet som er heilt urimeleg, seier Flo til NRK.

Les saka på www.nrk.no/sf.


(Sist oppdatert 07.juni 2013, 10:32)

Gå til nyhendearkiv