Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Null utbytte frå Innvik Kraftverk AS

Av Fjordingen

Aksjonærane i Innvik Kraftverk AS får ikkje utbytte for 2012.

Innvik Kraftverk AS fekk eit årsresultat på minus 236.438 kroner,
mot overskot på nær to millionar i 2011.

Les heile artikkelen i Fjordingen mandag 15. juli 2013, side 4.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden
buyandread.com.(Sist oppdatert 24.juli 2013, 21:10)

Gå til nyhendearkiv