Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Innvik sokneråd

TUSEN TAKK!!

Av Ragnhild Johanne Vambeset

Innvik sokneråd takkar alle som gav gevinstar og alle som kjøpte lodd på Soknerådsbasar i Heimlund.

Tusen takk for god støtte.
Det kom inn kr 18 950 på basaren.

Les også nyheitskrivet Soknerådsbasar i Heimlund,
her på Vikanenett.(Sist oppdatert 27.oktober 2013, 00:36)

Gå til nyhendearkiv