Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Ferievikariat sommaren 2014

Ferievikariat sommaren 2014, Helse-og sosialetaten

Av Stryn kommune

Det er ledig ferievikariat sommaren 2014 i helse- og sosialsektoren i perioden 30.06 - 10.08.2014.

Vikane omsorgssenter - saksnr. 14/137
Institusjon og heimebaserte tenester - Periode: 30.06. - 10.08.2014
Kontaktperson: Områdeleiar Oddhild Hilde, tlf. 57 87 35 52

Vikane omsorgssenter treng:
• Sjukepleiar (student og hjelpepleiar kan søkje)
• Hjelpepleiar/omsorgsarbeidar (ufaglærde kan søkje)
• Reinhaldspersonale/vaskeri
• Kjøkkenpersonale/assistent
• Aktivitør/arbeidsstove
• Heimehjelp

Søknadsfrist: 16.02.2014.

Les alt om ferivikariat sommaren 2014 i Stryn kommune, Helse- og sosialetaten på www.stryn.kommune.no.


(Sist oppdatert 28.januar 2014, 22:48)

Gå til nyhendearkiv