Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Takskader krev lån

Av Fjordingen

Takskadene på Innvik Næringspark krev kommunalt låneopptak på kr. 100.000,-

Dette kom fram i ekstrasak til formannskapet torsdag 13/2. Det var sterk vind 1. juledag som førte til at heile taket vart lyfta opp og må reparerast. Rådmannen orienterte om saka som delvis er forsikringgssak:
- Sjølve skaden er forsikringssak, men då skaden skulle utbetrast kom det fram andre skader som skuldast mangelfullt vedlikehald. Dette måtte takast i tillegg til sjølve takreprasjonen. Det inneber ei fordeling med kr. 100.000 på Stryn kommune som hovudeigar og kr. 70.000 på Haugengruppa. Stryn kommune tek opp lån med tilbakebetaling på 10 år, sa Storevik.

Dette sto i avisa Fjordingen mandag 17. februar 2014, side 4.
Har du ikkje avisa Fjordingen - gå til Kundesenteret til Fjordingen for bestilling.(Sist oppdatert 24.februar 2014, 10:55)

Gå til nyhendearkiv