Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Fekk dispensasjon i byggesak

Av Fjordingen

Tiltakshavar Lars Åge Hilde, Innvik har i sektorutvalet for tekniske saker i Stryn samrøystes fått dispensasjon frå utnyttingsgrad i reguleringsplan og endring av rammeløyve. Saka gjeld oppføring av bustadhus.

Ei endring frå søkjaren si side medfører at bustadhuset får eit bruksareal (inklusiv garasjedel på på 81,5 kvm. i underetasjen) på 375 kvadratmeter.

I reguleringsplanen er maks bruksareal sett til 250 kvadratmeter per tomt. Reguleringsplanen for Hildastranda vart godkjent i 1994.

Les heile saka i Fjordingen fredag 21. mars 2014, og/eller gå til saksframlegget på www.stryn.kommune.no


(Sist oppdatert 23.mars 2014, 20:49)

Gå til nyhendearkiv