Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Vikane Omsorgssenter

På basaren til Vikane Omsorgssenter kom der inn kr. 46 005,-.

Hjarteleg takk til alle som var med å støtta oss og gjorde dagen
fin for oss.

Oddhild Hilde
OmrådeleiarVikane Omsorgssenter hadde loddsal, åresal, mat og kaffi
den 30. mars 2014 for bebuarane og alle andre som ønskte å
kome.(Sist oppdatert 07.april 2014, 11:54)

Gå til nyhendearkiv