Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Førsteslåtten ferdig 1, juni

Rekordtidleg førsteslått

Av Fjordingen

I løpet av førre helg gjorde Hilde fellesfjøs seg ferdig med førsteslåtten.
- Det er nok det tidlegaste i manns minne, seier Dag-Arne Eide i Norsk Landbruksrådgiving.

Steinar Hilde, som er ein av sju medlemar i Hilde fellesfjøs, fortel om ei effektiv slåttehelg.

- Vi starta fredag og avslutta søndag kveld. Dette er over to veker tidlegare enn i fjor. Vi produserte 970 rundballar som tilsvarar 3,5 per dekar, fortel han.

Til smanlikning vart det produsert 710 rundballar under førsteslåtten under førsteslåtten i fjor.

Les heile saka i Fjordingen fredag 06. juni 2014, side 4 og 5.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.(Sist oppdatert 10.juni 2014, 06:55)

Gå til nyhendearkiv