Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Friluftsgudsteneste

Friluftsgudsteneste i Innvik.

Av R.V.

Søndag vert det friluftsgudsteneste på «Gamlekyrkja» i Innvik.

Gamlekyrkja er namet på ein teig på Hilde. Om ein parkerar ved
Langvinfjøsen, er det 7-8 min å gå. For lokalkjende er det litt forbi
Randum. Det gå fint å køyre opp og sleppe av folk,men ikkje
parkere der.

Etter gudstenesta vil Dag Vanberg orienter om kyrkjene i Innvik.
Det vert og kyrkjekaffi med sal av svele og kaffi. Ta med noko å
sitje på. Vert det regn, set soknerådet opp partytelt.

Alle er velkome!


(Sist oppdatert 20.juni 2014, 11:03)

Gå til nyhendearkiv