Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Stor TAKK

Av Ragnhild Vambeset

Stor TAKK til Hilde fellesfjøs for at dei gjorde det mogeleg for
soknerådet å arrangere friluftsgudsteneste på «Gamlekyrkja»!

Det vart ei fin gudsteneste som samla ein del folk, sjølv om ikkje
veret var det beste.

Etterpå var det kaffi og svele, og Dag fortalde historia til kyrkjene
i Innvik både interessant og levande.


(Sist oppdatert 25.juni 2014, 23:28)

Gå til nyhendearkiv