Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Slutt for Vikane Tannlegekontor

Av Arnt Bøe

Styret i Vikane Tannlegekontor har vedteke å avvikle drifta.

Sterk nedgang i antall pasientar og dermed sviktande økonomi
gjer at styret ikkje lenger finn det forsvarleg å fortsette drifta.

Siste driftsdag blir mandag 18. august.


Du kan lese meir om saka på www.fjordingen.no.(Sist oppdatert 12.august 2014, 23:04)

Gå til nyhendearkiv