Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Må koke drikkevatn

Av Harald Røyrvik

Alle abonnentar til Innvik vassverk vert oppmoda om å koke vatnet.

Reinseanlegget klarer ikkje ta unna vatnet. Det er veldig misfarga og brunt. Det er førebels uklart når oppmodinga vert oppheva.


(Sist oppdatert 28.oktober 2014, 13:46)

Gå til nyhendearkiv