Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Innvik vassverk er ikkje friskmeldt

Av Terje Solvang

Innvik vassverk er ikkje friskmeldt og drikkevatten må kokast.

Komande mandag 3.november vert det ny utspyling av heile anlegget, det blir trykkfall og nokon kan miste vatnet ein kort periode. På tirsdag den 4. november ber vi om at alle typer siler til kraner og maskiner vert reingjort samstundes som alle let vatnet renne ei tid for reingjering av nettet. Nye prøver vert tekne onsdag 5. november med svar tidlegast torsdag e.m. Altså, til vassverket er friskmeldt så gjeld påbodet om
koking av drikkevann.

For Innvik Vassverk.
Terje Solvang, styreleiar.


(Sist oppdatert 03.november 2014, 10:04)

Gå til nyhendearkiv