Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Innvik sokneråd

TAKK! TAKK!

Av Ragnhild Vambeset

Innvik sokneråd vil takke alle som gav gevinstar til loddboka, og alle som gav åregevinsatar til basaren 2. november.

Også takk til 9.klassingane (konfirmantane) som var veldig flinke til å hjelpe til med åresal, servering og fordeling av gevinstane . Vi skulle gjerne sett at fleire tok turen til Heimlund denne dagen, men dei som kom var flinke til å kjøpe lodd/årar, så soknerådet fekk inn kr 18600 til arbeidet i kyrkjelyden.


(Sist oppdatert 07.november 2014, 10:13)

Gå til nyhendearkiv