Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Ropar varsko om Storelva i Innvik

Av Fjordingen

Jon Teigen som er eigar av eit småbruk som ligg inn til Storelva i Innvik, har i brev til Stryn kommune uttrykt sterk bekymring for Storelva og kva som kan skje dersom ein ny flaum etter mykje nedbør melder seg.

Også driftsoperatøren i Innvik vassverk, Anders Dragesæt var bekymra då Fjordingen snakka med han etter flaumen.

Les meir på www.fjordingen.no eller heile brevet frå Jon Teigen på www.stryn.kommune.no.


(Sist oppdatert 13.november 2014, 11:08)

Gå til nyhendearkiv