Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Anleggsstart på Agjeld - Ugla

Av Fjordingen

Startskotet har gått for utbetring av ein ny parsell på fylkesveg 60 Olden-Innvik.

Strekninga Agjeld - Ugla på fylkesveg 60 Olden - Innvik skal vere ferdig til 15. mai. Første salva small torsdag, og dei vegfarande må rekne med litt ventetid utover vinteren.

Les meir på www.fjordingen.no


Redusert framkommelighet

Av Statens Vegvesen

Rv60 Olden - Innvik kan bli stengt i perioder på inntil 30 minutter, på grunn av vegarbeid i periodene:
Mandag til fredag fra 07:00 til 23:00.

Følg med på oppdatert rapport om Rv60 Olden-Innvik på Statens Vegvesen.


Ein million i planleggingsmidlar

Av Fjordingen

Planlegginga av parsellen Ugla - Skarstein går for fullt. Målsetjinga er utlegging av planen i april/mai, og at godkjenninga kan kome rett etter ferien. Ein million i planleggingsmidlar er prioritert på topp til møte i samferdsleutvalet onsdag.

Les meir i Fjordingen fredag 15. januar 2010.(Sist oppdatert 15.januar 2010, 21:16)

Gå til nyhendearkiv