Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Endring innanfor reg.plan for Innvik sentrum, Innvik fruktlager

Av Nordplan / Stryn Kommune

Nordplan AS har på vegne av Innvik Fruktlager varsla oppstart av reguleringsendring innanfor reguleringsplan for Innvik sentrum.

Innvik fruktlager har behov for å utvide fryse- og lagerkapasiteten og ynskjer å kunne byggje på eksisterande bygningsmasse 10,6 meter mot sjø. Det er og ynskjeleg å regulere parkeringsplassen til privat parkering. Innvik fruktlager ynskjer å oppretthalde fri bruk av plassen som i dag.

Sjå oppstartannonse og meir utfyllande informasjon om planarbeidet på www.stryn.kommune.no.


(Sist oppdatert 29.januar 2010, 20:45)

Gå til nyhendearkiv