Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Nyhende

Vil bygge småbåthamn i Innvik

Av Fjordingen

Knut Taraldset søkjer om løyve til å byggje molo på eigedomen sin i Innvik.
Forutan å gje fortøyingsplass til 8-10 småbåtar, vil prosjektet ifølgje grunneigaren
ha positive verknad for det maritime miljøet og dei badande.

Les heile saka i Fjordingen mandag 1. februar 2010.


Av Harald Røyrvik

Sjå også kart over området og tomtene som Taraldset har til salgs, her på Vikanenett under:
Innvik - Tomter og Hus - Heimlund-Hamnen


(Sist oppdatert 03.februar 2010, 00:17)

Gå til nyhendearkiv