Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Vil bygge småbåthamn i Innvik

Av Fjordingen

Knut Taraldset søkjer om løyve til å byggje molo på eigedomen sin i Innvik.
Forutan å gje fortøyingsplass til 8-10 småbåtar, vil prosjektet ifølgje grunneigaren
ha positive verknad for det maritime miljøet og dei badande.

Les heile saka i Fjordingen mandag 1. februar 2010.


Av Harald Røyrvik

Sjå også kart over området og tomtene som Taraldset har til salgs, her på Vikanenett under:
Innvik - Tomter og Hus - Heimlund-Hamnen


(Sist oppdatert 03.februar 2010, 00:17)

Gå til nyhendearkiv