Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

E39 Skei - Ålesund

Fleire alternativfor kryssing av Nordfjord

Av Fjordingen

I tillegg til tidlegare bruprosjekt vil det også bli vurdert bru frå Hildaneset til Faleide.
Det skal utarbeidast ei utgreiing som femner heile strekninga frå Skei i Jølster til Ålesund. Det er ikkje lenger snakk om berre Skei - Kjøs bru.

Les saka på www.fjordingen.no

- Ønsker utredning om E39

Av Statens vegvesen

- Statens vegvesen ønsker å gjennomføre en konseptvalgutredning for strekningen Skei - Ålesund. Hensikten er å vurdere mulige utbyggingsalternativer på strekningen. I dette ligger også at vi må vurdere ulike muligheter for passering av Nordfjord.

Les saka på www.vegvesen.no


(Sist oppdatert 05.februar 2010, 21:51)

Gå til nyhendearkiv