Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Opptak i barnehage/SFO 2010/2011

Av Stryn kommune

Frist for søknad om barnehageplass/skulefritidsordning er 1. mars.

OPPTAK BARNEHAGE 2010/2011:

Kommunale barnehagar i Vikane:

Innvik barnehage
Utvik barnehage

OPPTAK SKULEFRITIDSORDNING 2010/2011

Grunntilbod 4 dagar per veke og tilbod på fridagen. Alle elevar på barnetrinnet kan søkje.
Ein kan melde seg på mellom 1-4 dagar per mnd. på fridagen.

Krinsar med SFO-tilbod i Vikane:
Innvik og Utvik.

Les heile artikkelen på www.stryn.kommune.no.


(Sist oppdatert 20.februar 2010, 21:00)

Gå til nyhendearkiv