Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Grønt lys for molo i Innvik

Av Fjordingen

Miljøvernleiar Odd Rønningen gjev tilslutning til Knut Taraldset sine planar om å byggje molo mellom Heimlund og Hamnen i Innvik.

Viktig at ein molo vert utført på estetisk fin måte slik at den rettar opp inntrykket av strandområdet,
og gjer brukarverdien av stranda for ålmenta noko betre enn i dag, konkluderer Odd Rønningen.

Les heile artikkelen i Fjordingen onsdag 10. februar 2010, side 4.
Fjordingen vert også seld i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.


Av Harald Røyrvik

Sjå også Vil bygge småbåthamn i Innvik her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 13.februar 2010, 20:24)

Gå til nyhendearkiv