Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Nyhende

Ledige stillingar i pleie- og omsorgstenestene

Av Stryn kommuneDet er ledige stillingar ved:
- Vikane omsorgssenter

Vikane omsorgssenter:

•Svangerskapsvikariat i 68% st. heimehjelp i tida 19.04.10 - 10.04.11
Helst utd. i helsefag, men andre kan også søkje
•Svangerskapsvikariat i 27,56 % st. (inkl. helg) i heimesjukepleien til ca 20.02.11. Utd. i helsefag
•Fast stilling frå 01.06.2010 i kombinasjon 60% st. heimehjelp + 35,73 % i heimesjukepleien (inkl. helg). Utd. i helsefag

For nærare opplysningar, kontakt områdeleiar Oddhild Hilde,
tlf. 57 87 35 50

Heile saka finn du på www.stryn.kommune.no

Søknadsfrist: 10.03.2010


(Sist oppdatert 20.februar 2010, 00:38)

Gå til nyhendearkiv