Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Café Go'beten - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Innskrenka opningstider

Café Go'beten står i fare for å bli lagt ned

Av Harald Røyrvik

Café Go'beten vil no innskrenke opningstida si på kvardagane til kl.11:00-16:30, frå i morgon / mandag.

Bygdefolket har ikkje støtta nok opp om kaféen i sommar og den vidare drifta står i fare for å bli lagt ned.

Café Go'beten har omlag to årsverk og det er beklageleg dersom ein skulle miste desse arbeidsplassane, samt eit kafétilbud i Vagstad. Styret i Café Go'beten gjer sitt for å få til ei god og økonomisk drift, men uten tilstrekkeleg omsetting går det ikkje rundt.

Vagstad AS ønskjer primært ikkje å drive kafé, og håpar det snart kjem inn andre på eigarsida. Sjå forøvrig salgsannonsa her på Vikanenett.


Les forøvrig nyheitskrivet Satsar på varmrettar og pub, her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 18.august 2013, 13:50)

Gå til nyhendearkiv