Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Café Go'beten - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Café Go'beten stengt grunna vassmangel

Av Café Go'beten

Vi må diverre stenge kaféen så lenge Innvik Vassverk er ute av drift.

Sidan tilkøyrt vatn ikkje stettar Mattilsynet sine krav om drikkevatnkvalitet, må vi diverre stenge kaféen inntil vatnet er kopla på og kvaliteten testa og godkjent. Vi oppdaterer fortløpande på facebooksida vår

Mattilsynet seier: "Vann som benyttes til produksjon av næringsmidler og til renhold av lokaler, innredning og utstyr, skal være av drikkevannskvalitet."

(Sist oppdatert 29.oktober 2014, 10:43)

Gå til nyhendearkiv