Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Dialektord

DIALEKTORD

Forklaring:      Ó er brukt for denne lyden som er ein mellomting mellom o og ø. 


Aminnjast                   duppe av

Andoge                      bekymre seg

Annja me di                blant anna, dessutan

Ansame, vere-            ha det travelt

Asjepla, vere              vere overraska

Astedsette, å vere -    ha det travelt

Atlete                         vere engsteleg

Atta’i                          bakanfor

Atøvre                        gå imellom

Bale, å -                      streve

Bandeknakk               stol til bruk når ein lagar tynneband

Barkjen                       strupehovudet

Be(g)jé                        slutte med noko, gjerne før du er ferdig

Belme                         styrtdrikke

Blånke jokel               blank is (isføre)

Blåstóde                     sørpe

Bólte                           pratmakar, skrythals

Bóltekokar                  bløffmakar

Breseld                       bål

Brett smør                  smelta smør

Bæje                           å få nokon til å gå dit ein vil

Bø, bønen                   bø, bøen

Bøsa/bøsen                 pent kledd

Darveise                      gå halvkledd

Dase                            fryse på fingrane

Dilje                            dingle, vere ustødig

Dombe                        støv

Dósjefók                     høgt tempo, skjørt flagrar

Farong                        omgangssykje

Fataklut                      oppvaskklut

Fesje                           småjente

Fingr                           finger

Flapprød                     flatbrød

Flógvet                       geni

Fløtt vatten                 lunka vatn

Fòre                            furu

Frikst                          friskt

Fysne, få ei -               ”kick”, få eit-, bli oppglødd

Førtredige                   skuffa, irritert

Gje på med noko        halde på med noko

Gneke                         gni

Gneten                        gjerrig

Góls                            ein som handlar utan å tenkje over konsekvensane

Górpe                         rape

Górpeklokkar              bløffmakar

Gresle                         halde på med noko

Gròv, ei -/fleire grøve  bekk/-ar

Grålysningja, i -          om morgonen, når det tek til å lysne

Gått, ei -                     terskel

Harslevatten               lunka vatn til herding av stål

Hattefók                     høgt tempo

Haud                          hovud

Herige, vere -              vere modig, herda

Hes, ei -                      hesje

Hetegóve                    varm luft

Himmelsjå                   der fjell ”møter” himmel

Hógd                          vidje i børatau

Horkle                        kjetting som bremsar meiene på sleden

Hue                             lue

Høpe                           heldig (happy?)

Hålt, det er -               glatt

Hårgaren                     hårfestet

I mårå-tileg                 i dag tidleg

Ilt                                vondt

Innjahyses                  innandørs, innomhus

Jarkjen                        tåballen

Jese                             trekkfullt

Jigle                            vere ustødig (om ting)

Jøs                              lys, ljos

Jøsje                            rykte

Jøskje                          svakt lys, lysning

Kalbota                       baksida av kneet

Kamb                          kam

Kambe                        kjemme

Karmannsannje           mandig, modig kvinne

Kave, td snø-              snøbyge

Kjelve                         kjevle

Kjuke                          knusk

Kjuke                          kongle

Kjukse                        forbinding til sår, av gasbind el stoff

Kjørkne                      bli kvelt

Kleive                         kløyve

Klóve over -               klive over –

Klóve                          gå med lange skritt

Knaje                          i minste lag (brukt om servering)

Knette’                       kneet

Knispen                      opplagd, frisk

Knorve                        krølle i hop (papir, stoff)

Knóta/knóten              velstelt

Knue, ein -                  knoke, fingerledd

Knøde, ei -                 deig

Knøde, å -                   kna

Korr, ein -                   sau

Kosser                        kor så er, uansett

Kovne                         bli kvelt

Krote, å -                    rable (med blyant e.l)

Krøbelt                       trangt, vanskeleg å kome til

Krøkje                        vanskeleg (av kroket)

Krøkkje                      dum kvinne

Kvetel                         ullteppe (quilt)

Kyr, ei -                      ku

Lalle                           legge seg

Larv/-e                       ein/ei som er lite flink til det han/ho skal gjere

Larven/-a,  å vere -     å vere lite flink – hankjønn/hokjønn

Lasen                          giddelaus (lazy?)

Limband                     tape

Liten grande               lite grann, litt

Lukta, ”høgt opp i -”  ”høgt opp i lufta”

Låke i hauda               vondt i hovudet

Maje, ein -                  mage

Mókk                          røre (til sveler, vaflar etc)

Móle                           liten bit

Mætare                       betre (det va’kje mætare)

Møleg                         vanskeleg, mødaleg

Na i                             nedanfor

Nate                            nedatt

Naten                          ivrig, trottig

Nærmondes                i nærleiken

Nåke, nóke                 noko   

Nåken, nóken             nokon

Nåtle                           sy for hand

Obóde                        svært, flott

Okle                            ankel

Omstøngje                  reiskap som held høylasset på plass

Ondebrok                   underbukse

Ordgytar                     ein med stort ordforråd

Pekurande liten          svært liten

Pinnjande liten           svært liten

Pisten                          gjerrig

Pjaskesnøving            lett snøfall

Pjaskjen                      uvel, slapp

Plasér                          moro (plaisir?)

Plasérleg                     morosamt

Plustr                          trekk (t.d. i huset)

Plåstr                          plaster

Pusekattar                   gåsungar (selje)

Raideflaske                ”container” brukt til å frakte mjølk i kløv

Raklevóre                   ustødig

Reive, å – noko          røre, å – noko

Reksl                          fiskeskjell

Reste                           feile, mangle (ka de’ e’ so’ reste deg?)

Risbitveir                    toårig vêrlam

Råme                          hås, sår i halsen

Rånge                         vrang

Rångnavar                  kranglefant

Seggje                         tøff  kvinne

Seljekattar                  gåsungar (selje)

Sere                            gå imellom, sortere

Sjetsinnje                    snarsinne

Sjetvótt                       ein som trur han er noko

Sjykkjenóva                hjørnet av vedskjulet

Sjyming                      skumring        

Sjyre                           vågal

Sjyrenakkje                 ein vågal person

Skirne                         klårne

Skóle                          søle

Skorve                        skorpe (på sår)

Skreppe                      skryte

Skubbe                       skyve

Skuggejokel                spegelblank is

Slabbe                         søle

Slaje                            fuktig

Slarre                          skrense

Slarre                          skrense

Snake, å vere -            å gjerne ville ha

Snalkje                        småete

Snerl                           mannleg kjønnsorgan

Snerte                         sneie

Snærte                        lettvindt

Snøve, å -                   snø, å -           

Sovl                            sopelime

Spøt                            strikketøy

Stód, ei -                     plass for opptrekkjing av båtar

Stómn, ein -                fysisk klønet person

Stómne                       vere ustø

Storgreslar                  arbeidssam person

Stret, stretepinnje       sta person

Strik                            smågut

Strókk                         kløne

Strot                           kløne

Strute                          drikke av flaske

Sty                              leiketøy

Stye seg                      leike

Sule inn                      avslutte

Sullen                         småtrøtt, søvnig

Sykje                          sjukdom

Sytalaust                     problemfritt

Såne                            surne (om mjølk)

Tekne, å -                    teikne

Torrmaule                   negativ haldning til ein som avstår frå å drikke

Tred, tredet                tre, treet

Tuestrét                       liten handslede med tverre meiar framme

Tust                             reiskap til reinsking av korn

Tvinnjasnurr               kvervelvind

Tvóge                          vaskefille

Tvóre, ei -                   trevisp

Tvóre, å -                    lure på noko

Tyde, å vere -             tam

Tyl                              dum gut

Tylefære’                    dumme handlingar

Tylemóle                     tosk

Tænå                           tærne (fleirtal av tå)

Tøle                             dum jente

Tøngje , ei -                 søvnbehov

Tørrblekkar                 kulepenn

Ufjel(g)t                     smakar vondt

Ufjelge                       flau, uvel (i magen td), ekkel

Utadi, vere -               vere lei seg

Vandegard                 gjerde av hogstavfall

Veit, ei -                     grøft

Venargnag                  to hestar som klør kvarandre

Vesaljeleddet             handleddet (det svakaste -)

Vetrongje                   stutekalv som har levd over vinteren

Vólenden                    siste stykket på halebeinet

Øje                              svært

Øje løje                       svært morosamt

Øsen                           kry, oppglødd

Øsnefære’                   handlingar utført i oppglødd tilstand, ikkje alltid gjennomtenkte

Øvegjedde, å vere-     ”overgitt”, overraska

Øvestóde                    bråk, støy

Å røse i hólda             grøsse

Åbrydig                      misunneleg, sjalu

Åsevese                      omfangsrikt

Åvafåre                      rasfare