Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik
Gjevartenesta til kyrkjelydsarbeidet

Vil du vere med å støtte
kyrkjelysarbeidet i Innvik
kan du sende gåve til:


Gjevartenesta i Innvik sokneråd
v/kasseraren
6793 INNVIK


Konto nr. 3705 15 81173

Gåver til kyrkja på 500 kr eller meir pr år, gjev rett til skattefradrag.
Ynskjer du skattefrådrag må du skrive namn, adresse og fødselsnummer
på giroblanketten/meldingsfeltet i nettbanken. Snakk gjerne med banken
om autogiro

Innvik Sokneråd