Barnehagedagen 2014

Barnehagedagen 2014 - Bokstavm√•ling © Vikane barnehage avdeling Innvik
Bokstavmåling

Olav Opdal Reme og Marco Gjerde Nesdal lagar bokstavane til "Barnehagedagen".