Innvik

Innvik

Vikanenett - Utvik

Tomter og hus

Her vil de bli presangtert ledige tomter og hus i Innvik.

For tida er følgjande tomter lagt ut (3/11-12):

- Bennæsstykket. Kommunale tomter i eksisterande byggefelt.
- Hildastranda. Kommunale tomter i eksisterande byggefelt.
- Leilegheit i Vagstadbygget Stor 4-roms leiligheit - Visning 4/3-14